Bir kitap bir insanı, bir insan dünyayı değiştirebilir...

Murat Özpehlivan

Murat Özpehlivan

1982 yılında Malatya’da doğdu. Yazmaya ilgisi daha çocukluk yıllarında başlayan Özpehlivan’ın tarihsel olayları çok kültürlülük penceresinden ele aldığı ilk kitabı “Ölüme Gülümseyenler” 2008 yılında yayınlandı. 

Bunu, genç bir çocuğun hırs dolu hayallerinin anlatıldığı“Kabil ve Seyyahın Zümrütleri”, birbirinden oldukça uzak yaşamların hayat ekseninde kesiştiği“Kahpe Rengi Aşk” ve kronikleşmiş kavramsal sorunların derinlemesine irdelendiği “Aşk-ı Hicran” adlı romanları takip etti. Yazdığı romanlarda bireyin yapmış olduğu öznel seçimler ile toplumsal ve kültürel değerlerin çatıştığı kırılgan konulara değinen 

Özpehlivan, tercih edilmesi imkânsız farklılıkların zaman içinde yitirildiği ve bir neslin heba edildiği yılları anlatan “Oranın Çocukları” adlı romanı 2014 yılında yayınlanmıştır.