Bir kitap bir insanı, bir insan dünyayı değiştirebilir...

Ejder Okumuş

Ejder Okumuş

1967’de K. Maraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu kasabasında doğdu. 1988’de Selçuk Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi’ni bitirdi. 1989-1994 yılları arasında İstanbul ve Kahramanmaraş’ta öğretmenlik yaptı. 1995’te Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Hâlen akademik çalışmalarını çeşitli konularda yaptığı araştırmalarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde sürdürmektedir.

Bazı eserleri:

Türkiye’nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat 

1999 (İnsan Yayınları); Gösterişçi Dindarlık 2. bs., 2005 (Ark 

Kitapları); Dinin Meşrulaştırma Gücü 2005 (Ark Kitapları); 

Kur’an’da Kur’an, 3. bs., 2006 (Ark Kitapları); Kur’an’da 

Toplumsal Çöküş 3. bs., 2007 (İnsan Yayınları); Osmanlı’nın 

Gözüyle İbn Haldun, 2. bs., 2009 (İz Yayıncılık); Toplumsal 

Değişme ve Din, 3. bs., 2010 (İnsan Yayınları); Zamanın 

Toplumsal Gerçekliği (2011) (Ark Kitapları); Siyasette Din 

İstismarı Tartışmaları (2011) (Ark Kitapları); Evliya Çelebi’nin 

Gözüyle-Gezdi, Gördü, Yazdı 2012 (Lotus Yayınları).