Bir kitap bir insanı, bir insan dünyayı değiştirebilir...

Hüseyin Dayı

Hüseyin Dayı

1952 yılında Erzurum’da doğdu. İlk gençlik yıllarından itibaren, kültürel maksatla kurulmuş çeşitli derneklerde görevler aldı. Üniversite tahsilini, İktisat ve Felsefe olmak üzere iki ayrı dalda yaptı. Sırasıyla memuriyet, ticaret ve gazetecilikle meşgul oldu. 

Felsefe, dinî inançlar, tarih, dilbilim, sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikolojiye duyduğu ilgiyle çeşitli araştırmalar yaptı ve alternatif fikirler geliştirdi. Fikirleri, çeşitli gazete ve dergilerin köşe yazarları tarafından yorumlara tabi tutuldu. 

Değişik tarihlerdeki ulusal ve uluslararası bilim kongrelerinde, millet teorilerini eleştiren tebliğler sundu. Bu tebliğlerde, her bir milletin kendine has şartlarda oluştuğunu belirterek, milletleşmede genel-geçer bir kaide konulamayacağını ifade etti.

Çeşitli kuruluşlarda verdiği konferanslarda, bugünkü Türk milleti anlayışı ile Türk milliyetçiliğinin yabancılar tarafından ve yanlış temeller üzerinde inşa edildiğini anlattı.

Türkiye Araştırmaları Merkezi isimli Alman vakfının 23-26 Mart 2007 tarihlerinde düzenlediği 6. Türk-Alman Sempozyumuna katıldı ve “Avrupa Kültürünün Ayrıştırıcı, Ötekileştirici Özelliği” başlıklı tebliğini sundu.

Çeşitli illerde “Demokrasinin Felsefî ve Sosyolojik Temelleri” isimli konferanslar verdi.

Önce Vatan, Yeni Şafak ve Zaman gibi gazetelerde makaleleri yayınlandı. 

İngilizce bilen yazar, evli olup bir evlat babasıdır. İlk yayınlanma tarihi sırasına göre kitapları şunlardır:

1-Türk Milletleşmesi ve Savunma Mekanizmaları

2-Türkler ve ‘Öteki’leştirdiklerimiz (İlk baskıda, Türkler ve ‘Ötekiler’ ismi kullanılmıştır.)

3-Milliyetimizin Dinî Temeli ve Milliyetçiliğin Dinle Kavgası