Bir kitap bir insanı, bir insan dünyayı değiştirebilir...

İslam Medeniyetinin Küreselliği

İslam Medeniyetinin Küreselliği
 • Kategori : Felsefe-Düşünce
 • Yazar : Hüseyin Dayı
 • Katkıda Bulunanlar :
 • Cilt Bilgisi : Amerikan
 • Kağıt Bilgisi : 60 gr. Kitap Kağıdı
 • Basım Tarihi : Ekim 2012
 • Basım Bilgisi :
 • Sayfa Sayısı : 368
 • Kitap Boyutları : 13,5x21
 • ISBN No : 9786051290911
 • Barkod No :
 • Etiket Fiyatı : 20
 • Çıkış Tarihi : 2. Baskı Ekim 2012

(Demokrasi, insan-hayvan-bitki hakları, bilim-teknik, savaş-barış, Doğu-Batı, çevrecilik ve küreselleşme açılarından dinler, kültürler ve ideolojiler.)

Genellikle inanç ve düşünce sistemleri üzerinde çalışan Hüseyin Dayı, bu kitabında dinî inançlar ve ideolojilerin temel eserlerine dayanarak, okuyucuya coğrafya ve tarih yolculuğu yaptırmakta; hem Batılı hem de Doğulu bütün inanç ve kültürlerin, insan, hayvan ve bitki haklarıyla genellikle ters düştüğünü göstermektedir. Böylece Kur'an-ı Kerim'deki, "İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir" diyen ayete dikkat çekmektedir. 

Ulaşılmış hak ve hürriyetlerin, "Avrupa, Batı veya Hıristiyan medeniyeti" diye tanıtılamayacağını; aslında o medeniyete tamamen ters olup, İslamî muamelata ise büyük ölçüde benzediğini göstermekte; insan fıtratına uygun yegâne hayat tarzını, Doğulu da Batılı da olmayan İslam'ın koyduğunu ispatlamaktadır. Müslümanlarca uygulanmış fakat terk edilmiş olan o muamelatın, tarih boyunca yapılan mücadelelerle yeni yeni kazanılmaya yüz tuttuğunu sergilemektedir. Böylece, "Eğer Allah, insanlardan bir kısmının kötülüğünü diğerleriyle savmasaydı elbette yeryüzü altüst olurdu" diyen ayeti düşündürmektedir. 

Nihayet insanlığın, uzun direnmeler sonunda bilmeden de olsa- İslam medeniyetine doğru yöneldiğini ispatlamakta, İslamî tebliğe uymayan gayrimüslimlerle İslamî muamelatı terk eden Müslümanlara ise şu ayeti hatırlatmaktadır:

"Biz onlara hem ufuklarda, hem kendi nefislerinde delillerimizi öyle göstereceğiz ki, sonunda onun gerçek olduğu kendilerine açıkça belli olacak."

İslam Medeniyetinin Küreselliği konulu, TV NET, Kitap Cafe Program Konuğu

https://www.youtube.com/watch?v=R-rPN1YHEIw

 

1952 yılında Erzurum’da doğdu. İlk gençlik yıllarından itibaren, kültürel maksatla kurulmuş çeşitli derneklerde görevler aldı. Üniversite tahsilini, İktisat ve Felsefe olmak üzere iki ayrı dalda yaptı. Sırasıyla memuriyet, ticaret ve gazetecilikle meşgul oldu. 

Felsefe, dinî inançlar, tarih, dilbilim, sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikolojiye duyduğu ilgiyle çeşitli araştırmalar yaptı ve alternatif fikirler geliştirdi. Fikirleri, çeşitli gazete ve dergilerin köşe yazarları tarafından yorumlara tabi tutuldu. 

Değişik tarihlerdeki ulusal ve uluslararası bilim kongrelerinde, millet teorilerini eleştiren tebliğler sundu. Bu tebliğlerde, her bir milletin kendine has şartlarda oluştuğunu belirterek, milletleşmede genel-geçer bir kaide konulamayacağını ifade etti.

Çeşitli kuruluşlarda verdiği konferanslarda, bugünkü Türk milleti anlayışı ile Türk milliyetçiliğinin yabancılar tarafından ve yanlış temeller üzerinde inşa edildiğini anlattı.

Türkiye Araştırmaları Merkezi isimli Alman vakfının 23-26 Mart 2007 tarihlerinde düzenlediği 6. Türk-Alman Sempozyumuna katıldı ve “Avrupa Kültürünün Ayrıştırıcı, Ötekileştirici Özelliği” başlıklı tebliğini sundu.

Çeşitli illerde “Demokrasinin Felsefî ve Sosyolojik Temelleri” isimli konferanslar verdi.

Önce Vatan, Yeni Şafak ve Zaman gibi gazetelerde makaleleri yayınlandı. 

İngilizce bilen yazar, evli olup bir evlat babasıdır. İlk yayınlanma tarihi sırasına göre kitapları şunlardır:

1-Türk Milletleşmesi ve Savunma Mekanizmaları

2-Türkler ve ‘Öteki’leştirdiklerimiz (İlk baskıda, Türkler ve ‘Ötekiler’ ismi kullanılmıştır.)

3-Milliyetimizin Dinî Temeli ve Milliyetçiliğin Dinle Kavgası