Bir kitap bir insanı, bir insan dünyayı değiştirebilir...

Irkçılık İslam Birliğine Engel

Irkçılık İslam Birliğine Engel

İslam Medeniyetinin Küreselliği, Batıdan İthal Milliyetçilik ve ötekileştirdikleri, Batıdan ithal Milliyetçiliğin dinle Kavgası kitaplarının yazarı Sayın Hüseyin Dayı Yeni Asya Gazetesine Röportaj verdi.

“Milliyetçiliğin Dinle Kavgası” kitabının yazarı Hüseyin Dayı din-milliyetçilik-laiklik arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Yazar Dayı, Türkiye’nin kuruluş aşamasında, "kurucu irade"ye mensup zihniyetin ve CHP kadrolarının Ziya Gökalp’i örnek aldığını, onun da ideolog olarak dış kaynaklardan, özellikle Yahudi yazarlardan etkilendiğini söyledi. Dayı, “Türk-İslâm sentezi de milleti ümmetten ayırma, dinî etnikleştirme hareketidir” dedi.

http://www.yeniasya.com.tr/roportaj/irkcilik-islam-birligine-engel_135132